Geschiedenis met een gouden randje

Grote Boel heeft een lange en rijke historie. In de late steentijd vestigden zich hier al de eerste boeren. En in de 18de eeuw genoten rijke edellieden er van een luxe leven. De nieuwe wijk geeft Grote Boel nu ook een mooie toekomst.

Een rijk verleden
Gouden en zilveren geldstukken, aardewerken kannen en kruiken, tabakspijpen en kandelaars: bij opgravingen in Grote Boel zijn vele tastbare bewijzen van het rijke verleden naar boven gekomen. De bodem vertelt het verhaal over de rijkdom van adellijke families die hier leefden. Over de feesten en partijen die ze hielden in het grote landhuis dat hier ooit stond. En over het boerenleven van de pachters die er het land bewerkten.

Van luxe landhuis tot boerderij
Door de jaren heen is er goed geboerd in en om Grote Boel. In de nabije omgeving zijn boerderijsporen gevonden uit de Romeinse tijd en daarvoor. Vroege voorlopers van boerderij De Groote Boel, die aan het eind van de 18e eeuw begon als een schuur bij landhuis Den Boel. Dit landhuis maakte deel uit van
een luxe buitenplaats van adellijke lieden. Den Boel was voortgekomen uit een boerenhofstede en pronkte met onder meer een siertuin, visvijver en duiventil. Begin 19e eeuw was de buitenplaats eigendom van de Nijmeegse burgemeester Paulus Baron Straalman. Daarna raakte het landhuis geleidelijk in verval en kreeg de boerderij een belangrijker functie. Het voormalige landhuis werd boerderij De Kleine Boel.

Grote Boel
In 2004 werden De Groote Boel en De Kleine Boel gesloopt. Dit betekende het einde van de agrarische historie van deze plek. De boerderijen leven voort
in de naamgeving van nieuwbouwwijk Grote Boel. 

Schrijf hier jouw geschiedenis!

De wijk Grote Boel ontleent haar naam aan de boerderij die hier stond op een historisch landgoed.

Je ziet het verleden ook terug in de structuur van het landschap. Zo is de Griftdijk ooit ontstaan als rijweg langs de allereerste trekvaart van de Noordelijke Nederlanden. De Ressense wal uit de 11e eeuw zie je straks terug als een wandelpad met uitzicht op de Oosterhoutse Plas.

Een gebied met geschiedenis dus, waar al generaties lang mensen wonen en kinderen geboren worden. Schrijf jij hier ook jouw geschiedenis?